Thông tin

Centre Train
Địa chỉ: Số 10, Ngõ 191 Tân Mai – Hoàng Mai – Hà Nội
Hotline: 0989 290 633
Nguyễn Thế Mạnh
STK: 0971000013693
Vietcombank chi nhánh Kim đồng
Website: http://www.onthicaohoc.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/onluyenthicaohoc
Tài liệu ôn thi: https://sites.google.com/site/themanh986